лектори

инж. д-р Добрил Вълчев

Инж. д-р Добрил Вълчев завършва магистратура по ВиК в направление „Пречистване на води” в УАСГ. Към момента вече успешно е защитил докторантура на тема "Алги-базирани технологии за пречистване на отпадъчни води", т.е. как можем да използваме водорасли, за да пречистваме използваните води преди да ги върнем в природата. От 2018г е и част от екип, работещ по създаване на център по компетентност “Clean & Circle – Чисти технологии за устойчива околна среда”, където ще се развиват и разработват съвременни технологии в областта на ефективното и екологично използване на природните ресурси. Има и практически опит в проектирането на ВиК системи. Заставал е и пред черната дъска като преподавател, водейки упражнения на студенти по дисциплината "Пречистване на отпадъчни води".

Освен успешен млад учен, той е и страстен спортист. Може да разчитате на него, ако ви се доиграе баскетбол, волейбол, тенис и други.

Ако се чудите какво общо има всичко това с нашата тема – Добрил ще поеме ролята на главен инженер в космическата ни станция и ще се погрижи да имаме чисти вода и въздух.

Мирослава Димитрова

Мирослава Димитрова е учила биология в СУ
и още в първи курс открива страстта си към растенията. По време на следването си кара стаж към Катедрата по физиология на растенията, където работи с in vitro култури на
Lamium album, както и в Университетската ботаническа градина в Балчик. През лятото на 2019г участва в проект за възстановяване на Понто-сарматските степи на Северното черноморие. От 2014г се занимава и с комуникация на науката на различни събития в страната, като два пъти е била финалист на конкурса за комуникация на наука FameLab. Към момента учи Педагогика в Шуменския университет и води занятията и лагерите на "Работилница за наука и творчество".

В свободното си време търси диви орхидеи из страната, ментор е на клубовете по публично говорене и дебати в МГ Варна или говори за наука и растения на всеки срещнат.

Мирослава Димитрова ще оглави нашата космическа ферма, ще ни запознае с „Диетата на бъдещето“ и ще води занятията по комуникация и презентиране.

Благомир Бояновски

Благомир Бояновски е все още студент по медицина в МУ – София, но вече е натрупал опит в биомедицинските науки. Научните му интереси са в областта на неврологията и психиатрията. Те го отвеждат на стаж в отделението по образна диагностика в Университетска болница Храдец Кралове, Чехия, и отделението по нервни болести в МБАЛ "Света Анна - Варна". Има и участия на международни медицински семинари – печели трето място в научната сесия на International Biomedical Congress – Sofia 2019, като представя клиничен случай на псевдоаневризма на общата сънна артерия. Активен член е на две младежки асоциации – тази на студентите изследователи и тази на студентите медици. Тази година се класира и на българския финал на FameLab, където завоюва трето място.

Освен към науката, Благомир изпитва любов и към музиката. Още от ученик е част от група като китарист и автор. В свободното си време свири и ходи на концерти.

Благомир Бояновски ще влезе в ролята на главния медик на станцията. Той ще ни покаже какво се случва с човешкото тяло при микрогравитация и как да се справим със социалната изолация в космоса.