Програма

Science camp fall 2020

Есенното издание на Science Camp ще има следните три модула:

Модул "Невронауки"
Водещата тема на лагера. В тези занятия участниците ще научат как работи сетивната нервна система, както и ще могат да наблюдават макро- и микроструктурите на мозъка. Учениците ще влязат в ролята на истински учени - с престилки, предпазни очила... и може би дори скалпели!

Модул "Физика"
Как използваме физиката, за да изучаваме живите организми и по-специално човешката нервна система и колко е важна точността на измерванията във физиката и науката изобщо. Всичко това ще е демонстрирано на практика, разбира се.

Модул "Презентиране и критично мислене"
Не всичко е теория и формули... Или? Какъв е алгоритъмът на успешната презентация и защо интелигентните хора понякога вярват на пълни глупости ще са темите на занятията по "меки" умения.

ПОДРОБНА ПРОГРАМА ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!